sprawdzsam

12 tekstów – auto­rem jest spraw­dzsam.

Życie upi­jam kok­tajlem truskawkowym. 

myśl • 12 czerwca 2010, 14:22

Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 czerwca 2010, 20:44

Miłość, która przychodzi do Ciebie nieo­cze­kiwa­nie jest tą naj­większą i je­dyną w swoim rodzaju. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 czerwca 2010, 20:33

Co byś zro­bił kiedy zaczęłabym ba­wić się Tobą jak zabawką? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 czerwca 2010, 16:33

Wezmę igłę i żółtą nitką naszyję so­bie Słońce na niebie. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 maja 2010, 16:19

Wiem, że zasłużyłam na to szczęście i na Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 maja 2010, 20:08

Mając każdą chmurę na wy­ciągniecie ręki oodałbym jej całe niebo. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 maja 2010, 19:00

Podążaj moimi śla­dami a zo­baczysz cu­da, o których nie miałeś na­wet śmiałości marzyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 maja 2010, 17:54

To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 maja 2010, 07:09

War­to dos­trze­gać po­zytyw­ne stro­ny w naj­gor­szych chwi­lach zwątpienia we wszystko. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 maja 2010, 06:47
sprawdzsam

Jesteśmy z tego samego materiału co nasze sny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprawdzsam

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność